Terug naar het nieuwe normaal! ...

Van de ene op de andere dag moesten we half maart letterlijk de deuren sluiten. Dit was voor bewoners en medewerkers een harde dobber, maar ook families, cliënten van de dagcentra, vrijwilligers, en anderen. Toen wisten we nog niet dat het tot in mei ging duren voor we de deuren weer voorzichtig konden openen.

Het leven van elke Vlaming zag er in die periode helemaal anders uit, voor bewoners betekende dat onder meer dat elke woning een aparte bubbel vormde, dat ze hun familie niet zagen, … en dat ze ondersteund werden door mensen met een mondmasker en ander materiaal.

Toch is hier een fiere directeur aan het woord! Wat we met zijn allen, samen, hebben gerealiseerd in die periode is ongezien: ons heel snel anders gaan organiseren, zorgen voor voldoende beschermingsmateriaal, nieuwe gewoontes aanleren, vandaag richtlijnen van de overheid vertalen naar onze praktijk en die morgen alweer aanpassen, enzovoort. Wat een steun en een begrip hebben we gevoeld, van families onder meer. Wat een organiserend en ondernemend gedrag zagen we bij medewerkers en teams in die periode!

Het was soms hard, soms spannend, en het bracht ook wel eens wat onrust in onze geledingen. Maar wat een bergen hebben we met zijn allen verzet!

 Ik wil u graag bedanken voor uw begrip, uw geduld, en uw mee-leven met ons! In moeilijke momenten doet het ons allemaal deugd op zo’n enorme steun te kunnen rekenen. “Tous ensemble” zouden ze bij de Rode Duivels zeggen, en zo was het ook echt.

We wensen u een fijne en deugddoende vakantie toe!

Emmanuel Lootens, algemeen directeur

Update naar aanleiding van de beslissingen op de Nationale Veiligheidsraad van 25 juli 2020.

We zetten behoedzaam een stapje terug om straks een goede kwaliteit van leven voor iedereen te kunnen verzekeren.

Mocht in een huis een besmetting worden vastgesteld (of vermoed), dan gelden daar specifieke richtlijnen. Bij meerdere besmettingen op één vestiging zijn nog andere richtlijnen van toepassing. Is er in de gemeente een uitbraak dan houden we rekening met extra voorschriften. In functie van al die mogelijke scenario's hanteren we een draaiboek.

opnieuw gaan werken: ook voor onze cliënten een flinke opsteker!

algemeen principe 1

alle activiteiten gaan door, tenzij een aantal uitzonderingen.

algemeen principe 2

altijd en overal gelden:

 1. de hygiënemaatregelen (handen wassen!),
 2. afstand houden (1,5 meter!)
 3. en het gebruik van beschermingsmaterialen (mondmasker indien dicht contact).

NAAR HUIS GAAN

Uit voorzorg:

 • meten we de temperatuur van de bewoner bij vertrek en aankomst
 • organiseren we een test en quarantaine bij koorts of symptomen
 • bepalen we via een risico-analyse in samenspraak met de huisarts of testing aangewezen is vóór de terugkeer naar De Vierklaver

Bij afhalen of terugbrengen vragen we om het huis niet te betreden omwille van kwetsbare medebewoners. 

De bewoner die bij jou thuis verblijft = te rekenen als één van de maximaal 5 mensen in jouw sociale bubbel! Houd daar dus zeker rekening mee de komende weken.

Teams zullen zelf contact nemen met de families om te horen hoe zij dat naar huis gaan willen regelen: behouden, aanpassen, tijdelijk niet laten doorgaan, ...

BEZOEK IN DE VIERKLAVER

 • maak op voorhand een afspraak met de begeleiding
 • registreer jouw/jullie naam bij aankomst
 • waar gaat het bezoek door?
  • in de bezoekruimte
  • buiten (op het terras, ...)
  • op de kamer: met max. 2 bezoekers én mits gebruik mondmasker
  • niet in andere ruimtes binnen, zoals bv. de living, ...
 • eventueel gelden extra maatregelen indien de bewoner tot de risicogroep behoort
 • bezoek gaat niet door bij ziekte van de bewoner of als hij/zij in quarantaine zit. Uiteraard ook niet mocht de bezoekende familie zelf ziek zijn of symptomen vertonen.

ACTIVITEITEN

 • 1 huis = 1 bubbel
 • overkoepelende activiteiten kunnen momenteel nog op elke vestiging - mits voorzorgsmaatregelen: max. tien deelnemers, afstand houden en iedereen draagt een mondmasker.
 • we blijven de woonhuizen en dagcentra nog van elkaar scheiden tot na de zomer
 • vervoer naar externe locaties kan, iedereen in het busje draagt een mondmasker tenzij het om bewoners van het zelfde huis gaat.

DAGCENTRA EN AMBULANTE/MOBIELE BEGELEIDINGEN

 • de dagcentra zijn open, in Landegem gaan de activiteiten van het dagcentrum allemaal in de Klaverhoeve door. Er zijn momenteel geen gemengde activiteiten met bewoners van het tehuis.
 • taxivervoer naar en van de dagcentra wordt georganiseerd, zij het tot voorlopig met minder mensen per busje en mét mondmasker op.
 • ambulante en mobiele begeleidingen realiseren we. We ondersteunen vanop afstand mocht de cliënt met symptomen kampen (tenzij in nood).
 • logementen of nieuwe opnames stellen we voorlopig uit. Bij erg dringende vragen bekijken we samen met de huisarts wat nodig is om dit goed en veilig te laten verlopen.

VRIJWILLIGERS

We blijven voorlopig werken met kleine bubbels van vaste vrijwilligers op vaste momenten.

Wie zelf tot een risicogroep behoort bekijkt best met de eigen huisarts wat mogelijk is. Onze bezorgdheid gaat immers ook uit naar onze vrijwilligers zelf: we dragen ze op handen!

HOELANG IS DAT ALLEMAAL VAN TOEPASSING?

We proberen alle info zo juist mogelijk weer te geven, en zo snel mogelijk aan te passen wanneer er nieuwe richtlijnen komen. We volgen op de voet wat de overheid, het VAPH en de Nationale Veiligheidsraad communiceren. Mochten er de komende dagen of weken méér besmettingen komen in onze gemeentes (Deinze, Maldegem, Eeklo) dan gelden lokaal mogelijk extra voorschriften. Ook dit volgen we op en we gaan dan in overleg met lokale besturen.

Misschien moeten we bijvoorbeeld extra voorzorgen treffen rond bezoek, maar we blijven dit wel als een recht beschouwen en doen ons uiterste best dit te laten doorgaan. Hetzelfde geldt voor onze dienstverlening: waar we bij de eerste lockdown verplicht werden om de dagcentra te sluiten zetten we alles op alles om de dagondersteuning te blijven realiseren.

MONDMASKERS: WAAR EN WANNEER?

Wie naar De Vierklaver komt, om iets af te geven of om een familielid op te pikken bijvoorbeeld, draagt een mondmasker vanaf de voordeur tot op de kamer, de bureau, de vergaderruimte, enz. 

Dit geldt voor iedereen: medewerkers, vrijwilligers, familie die bij de bewoner op de kamer op bezoek komt, leveranciers, enzovoort. Ook bewoners dragen een mondmasker als ze naar de administratieve lokalen komen.

In Landegem (en gans Deinze) is een mondmasker verplicht in de bebouwde kom (tenzij je je met een wagen of fiets verplaatst), in Maldegem en Eeklo is dit voorlopig alleen in bepaalde zones verplicht.

CORONA: ALGEMEEN

"Wablieft" legt Corona in eenvoudige en duidelijke taal uit. Hun filmpje over de maatregelen vanaf 1 juli duurt 4 minuten en dat vind je via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=br7xLEchcbg

De laatste regels (vanaf 11 juli) rond het dragen van mondmaskers vind je via: 

https://www.youtube.com/watch?v=mRlrcUs0wpg