Coronanieuws

De strijd in De Vierklaver tegen het Coronavirus komt neer op volgende twee doelen:

Œ zoveel mogelijk vermijden dat bewoners ziek worden door het virus. We hebben heel wat mensen die tot de kwetsbare groep behoren (hoge leeftijd, andere gezondheidsproblemen hebben, …)

 zoveel mogelijk vermijden dat veel medewerkers (tegelijk) ziek worden, zodat we goede zorg kunnen blijven geven aan bewoners.

De maatregelen waarmee wat dat proberen bereiken komen van de Nationale Veiligheidsraad en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor onze sector maakte het VAPH die verder concreet. We volgen alle updates daarvan op de voet.

tijdslijn

BEZOEK

 Veel bewoners kijken reikhalzend uit naar een bezoek van hun familie, en we weten dat ook heel veel families staan te popelen om hun familielid in De Vierklaver eindelijk terug te zien. Mekaar zien op een digitaal scherm of mekaar langs de telefoon horen is niet hetzelfde als mekaar in-het-echt zien.

Zolang Corona het land niet uit is kunnen we het bezoek niet organiseren zoals vroeger, maar bezoek is onder bepaalde voorwaarden wél weer mogelijk! We hebben dit de voorbije twee weken grondig voorbereid. We gaan er alleszins héél voorzichtig mee om omdat we bewoners hebben met een grote kwetsbaarheid, en we willen vermijden dat zij toch ziek zouden worden. Vanaf donderdag 7 mei is bezoek op afspraak mogelijk, onder specifieke voorwaarden. Deze week ontvangen families nog een brief met alle richtlijnen daarover, we vullen die ook hier nog aan van zodra alles op punt staat.

Belangrijke uitganspunten bij de huidige bezoekregeling zijn:

 • de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en medewerkers staat voorop
 • de concrete uitwerking van bezoek kan verschillen van bewoner tot bewoner: leeftijd, medische problemen en het zich al dan niet kunnen houden aan het voorschrift om afstand te houden spelen een rol. Eventueel besluiten we samen om dat bezoek nog eventjes uit te stellen.

10 Aandachtspunten voor een veilig bezoek:

 1. kan ik gelijk wanneer op bezoek komen?bezoek kan momenteel enkel op afspraak. Neem hiervoor telefonisch contact op met de begeleiding.
 2. waar vindt dat bezoek plaats?
  àgéén bezoek op de kamer, in het huis of op het terras!
  bij  mooi weer kan het ter hoogte van het open raam van de bewoner, en anders in het ateliergebouw (Adegem) of in het dagcentrum (Landegem)
 3. zijn we dan alleen met de bewoner tijdens zo’n bezoek?
  bezoek wordt altijd begeleid door een medewerker. Als we zeker zijn dat de bewoner zich kan houden aan de afstandsregels (1,5 meter!), dan kan de begeleider zich even terugtrekken.
 4. wie kan op bezoek komen?
  Iemand die nauw verwant is met de bewoner (ouders, broer, zus), een vertrouwenspersoon of een gekende bezoekvrijwilliger.
 5. hoeveel mensen kunnen samen op bezoek komen?
  maximaal twee personen die onder het zelfde dak leven (bv. de samenwonende ouders van een bewoner)
 6. hoe vaak kunnen we op bezoek komen, en hoe lang mag het duren?
  Dezelfde persoon kan één keer per week op bezoek komen, voor maximaal een half uur.
  Een bewoner kan dus per week meerdere keren bezoek ontvangen, maar max 1 keer door dezelfde persoon.
 7. gelden beschermingsmaatregelen voor die bezoeken?
  Jazeker, we plaatsen onder meer een plexiglas scherm tussen bezoeker en bewoner. Uiteraard mag je zelf een eigen mondmasker dragen als je dat wilt.
 8. kan ik iets (snoep, een pakje, kledij, …) afgeven aan de bewoner?
  Neen, breng je iets mee dan dien je dat te bezorgen aan de begeleiding vóór de bewoner bij je komt.
 9. Vóór het bezoek vragen wij jou ter plaatse om een verklaring op eer te ondertekenen:
  dat je gedurende 14 dagen symptoomvrij bent én niet positief getest bent op COVID-19 in de laatste 14 dagen.
 10. Wij registreren elk bezoek en noteren dus een aantal persoonsgegevens.

 

We beseffen dat dit heel wat is om rekening mee te houden, we gaan je daar uiteraard ook bij helpen. En ideaal is het niet, wellicht wil je het liefst dicht mekaar zitten, mekaar een knuffel geven, tot op de kamer gaan, enz.

Omwille van de gezondheid van iedereen is dat op dit moment nog niet mogelijk, maar we doen onze uiterste best om er samen een deugddoend weerzien van te maken!

 

 

MEDEWERKERS

 • Uiteraard is een goede handhygiëne de belangrijkste tip!
 • Elke medewerker op dienst meet twee keer per dag zijn temperatuur. Indien die hoger is dan 37,5°C dan verlaat de medewerker De Vierklaver onmiddellijk.
 • We nemen geen deel aan externe vergaderingen.
 • Interne vergaderingen vinden enkel plaats mits dat zinvol is voor de zorg voor en ondersteuning van bewoners, met daarbij:
  • maximaal 10 deelnemers, die op dienst zijn, dus niemand komt op om enkel aan overleg deel te nemen.
  • een grote ruimte met open plaats tussen de deelnemers
  • aandacht voor handhygiëne en ventileren van de ruimte
 • Omdat de dagcentra in deze periode gesloten zijn, koppelen we dagcentrumbegeleiders aan een vast huis voor ondersteuning overdag.
 • In het weekend proberen we minimale schoonmaak te organiseren: toiletten, deurklink, kranen krijgen een extra poetsbeurt.
 • Bij begeleiding of verzorging waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, gebruiken we een mondmasker.
 • Telewerk voor wie dat mogelijk is.

 

BEWONERS

 • Wie momenteel in De Vierklaver aanwezig is, gaat niet naar huis en neemt geen deel aan externe activiteiten.
 • Bewoners die momenteel thuis verblijven keren niet terug voor het einde van de maatregelen.
 • Ateliers en andere overkoepelende activiteiten gaan niet door, bewoners blijven in hun eigen huis (maar kunnen wel buiten, bv. op het eigen terras).
 • De snoezelruimte is toegankelijk, maar slechts voor één bewoner tegelijk. Nadien ontsmetten we de ruimte en we laten minstens twee uur tussen twee sessies.
 • Vakanties gepland voor april en mei moeten we noodgedwongen uitstellen.
 • Ook bewoners worden twee maal per dag hun temperatuur gemeten
 • Indien een bewoner besmet blijkt met het corona-virus, dan gelden extra maatregelen om besmetting van anderen te voorkomen.
 • Kortdurende opvang is op dit moment niet mogelijk.
 • Individuele of mobiele begeleidingen
  Vanaf maandag 18 mei is een gedeeltelijke en geleidelijke opstart van individuele of mobiele begeleidingen weer mogelijk. Een bezoek bij iemand thuis kan bijvoorbeeld, mits de voorzorgsmaatregelen gevolgd worden. Een alternatief kan dan zijn er contact is ter hoogte van het raam, of dat het gesprek buiten plaats vindt.
  In principe is een begeleiding door een jobcoach ook mogelijk, maar of de begeleid werker weer kan starten is natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van de werkpost waar iemand aan het werk is. Op de meeste plaatsen is het daar nog te vroeg voor, denk maar aan scholen of woonzorgcentra bijvoorbeeld. Begeleid werken kan ook niet worden opgestart voor personen die naar een collectief georganiseerde dagondersteuning gaan, of in zo’n collectief georganiseerde context wonen.

TESTING

 • De federale en de Vlaamse Regering willen in alle residentiële voorzieningen (vb tehuis van De Vierklaver, woonzorgcentra, ...) overgaan tot testing op Covid-19, zowel bij alle bewoner en personeelsleden. Nagaan dus of mensen besmet zijn met het coronavirus, ook al vertonen ze helemaal geen symptomen - je kan immers wél het virus doorgeven terwijl je niet eens door hebt dat er zelf mee besmet bent. voor een beperkt aantal VAPH-voorzieningen werd dit ook al uitgevoerd of is dat in uitvoering.
 • Eerst waren de woonzorgcentra aan de beurt, en intussen wordt ook in de organisaties binnen het VAPH volop getest op besmetting door het COVID-19-virus. In De Vierklaver zullen zowel bewoners als medewerkers op dinsdag 26 mei getest worden. De resultaten worden op het eind van die week verwacht.
  Vanuit De Vierklaver werken we daar graag aan mee, omdat het belangrijke info kan opleveren. Tegelijk zegt zo’n test ook niet alles: elke dag worden immers nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld.

Mijn familielid verblijft al de ganse lockdownperiode bij mij, kan ik hulp inschakelen?

 • Het VAPH voorziet voor deze gezinnen een extra premie, waarmee zij ondersteuning aan huis kunnen betalen in deze periode. Maar die ondersteuning mag niet door De Vierklaver aangeboden worden, tenzij in heel dringende situaties (daarvoor kan je de premie niet gebruiken). Je dient dus aan te kloppen bij een andere zorgaanbieder die aan huis komt, zoals bv. vzw Fiola.

  Natuurlijk mag je wel contact met ons opnemen als je vragen hebt, en ook omgekeerd horen wij graag hoe het met jullie gaat! Contacteer het begeleidend team of maatschappelijk assistent Jan Noterdaeme.

   

DAGCENTRA

 • Eindelijk kunnen we de deuren van onze dagcentra weer open zetten! Daar keken wij samen met de cliënten al weken naar uit.We leven daarbij de voorzorgsmaatregelen die voor iedereen gelden na:
  nadruk op handhygiëne,
  afstand houden (1,5m),

  gebruik mondmasker als die afstand niet gewaarborgd kan worden,
  thuisblijven bij koorts (+37,5°) of bij hoest of keelpijn.

 • Om alles in goede en vooral veilige banen te leiden gebeurt die heropstart begrensd: er is bijvoorbeeld nog geen taxivervoer, per dag is er een maximum aantal aanwezigen, er vinden geen activiteiten plaats met bewoners van het tehuis. We spreken met cliënten en families af wie wanneer naar het dagcentrum komt.

  De dagcentra in Maldegem (Kadoe) en in Eeklo (hanNAH) starten op vanaf maandag 18 mei, een weekje later (maandag 25 mei) volgt het dagcentrum in Landegem dat voorlopig de Klaverhoeve (langs de Vaart in Nevele) zal gebruiken als uitvalsbasis.

 

 

Belevingsfestival

Ter ere van onze 30e verjaardag wilden we op donderdag 7 mei een belevingsfestival organiseren. De voorbereidingen waren volop bezig.

Omdat op dit moment helemaal niet duidelijk is of het coronavirus al ons landje uit zal zijn en welke maatregelen er dan nog van kracht zijn, en omdat die onduidelijkheid onze voorbereiding danig in de war stuurt (er gingen bv. scholen meewerken) hebben we beslist het festival uit te stellen naar 2021. Uitstel dus, maar geen afstel.

 

CRISISTEAM

In iedere organisatie moet van het VAPH een crisisteam oprichten, dat instaat voor de organisatie van de opgelegde richtlijnen, het opvangen van problemen en het overleg met en het inschakelen van externe partners indien nodig. Voornaamste focus ligt op de maximale continuïteit van de basisondersteuning die De Vierklaver aan haar cliënten biedt.

In De Vierklaver maken volgende mensen daar deel van uit: de algemeen directeur, het hoofd zorg en ondersteuning, teamcoaches van beide vestigingen, verpleegkundigen van beide vestigingen, de maatschappelijk werker en de beleidsmedewerker.

Met het oog op alle regelingen en afspraken vindt regelmatig overleg plaats met het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk, of met vertegenwoordiging daarvan.

 

Deze maatregelen zijn voor alle partijen zeer ingrijpend: cliënten, families, begeleiders, ondersteunende functies.

Op dit moment zien we heel wat vragen opduiken, en minstens evenveel creatieve oplossingen, solidariteit, en zo veel meer schoons! “Samen” is een kerncompetentie van iedereen die in De Vierklaver werkt, en dat samen is elke dag aan veel dingen te merken, groot en klein.

Samen zullen we hierna verder werk maken van het vieren van onze dertigste verjaardag!