Search

Zoekresultaten

teamcoaches

Teamcoach – Deinze

Heb je zin om samen met ons te bouwen aan een inclusieve maatschappij waar mensen met een beperking als volwaardig burger zelf hun dromen kunnen waarmaken? Zo ja, dan kom je in een duurzame en sociale onderneming met focus op

Meer lezen

Wooncoach – Deinze

Ten Bosse is een woonproject binnen VZW De Vierklaver die personen met een beperking mee helpt ondersteunen om zelf een kwaliteitsvol leven uit te bouwen als volwaardig burger in de samenleving.
Hierbij vertrekken we vanuit een model van integrale zorg.

Meer lezen

Begeleider Adegem

In Huis 7/2 wonen 9 bewoners. Vijf bewoners zijn meervoudig beperkt en bijgevolg rolstoelgebruiker. Onder hen een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel. De andere bewoners hebben een verstandelijke beperking, waarvan 2 cliënten met een ASS. De begeleiding van deze doelgroep

Meer lezen

Begeleider Adegem

We zijn een team van 13 begeleiders en zorgkundigen en werken samen in 2 huizen met elk 9 bewoners. In huis 4 wonen vooral ouderen die wat meer fysieke zorg vragen. In huis 6 wonen volwassenen met een bijkomende gedragsproblematiek.

Meer lezen

Begeleider Landegem

In huis 1 wonen 8 volwassenen met een autismespectrumstoornis en in huis 3 wonen 8 volwassenen met een gedrag en/of emotionele kwetsbaarheid. Het team bestaat uit 11 begeleiders. Naast de dagelijkse huiswerking zet het team mee de schouders

Meer lezen