Search
Medewerkers De Vierklaver personeelsfeest

Werken bij De Vierklaver

Warm, betrokken en inclusief ondersteunen van volwassenen (en hun context) met een (verstandelijke) beperking, dàt is waar wij in De Vierklaver voor gaan. Dat kan bij hen thuis, in onze woningen, in een dagcentrum of in een atelier, enzovoort.

 

Wat we doen en hoe we dat doen kan sterk uiteenlopen en hangt af van wat de cliënt wenst en nodig heeft, maar de ambitie waarmee we het doen is altijd gelijk: we ondersteunen cliënten als burgers in de maatschappij.

Kerncompetenties

De Vierklaver zet daarbij in op volgende kerncompetenties bij zijn medewerkers:

Positief
gedreven

Je staat open voor nieuwe dingen

Je zet je in om te groeien in jouw job

Je onderneemt spontaan

Je stimuleert en benoemt positief gedrag bij anderen

Je vertelt op een warme, positieve manier over elke partner van de organisatie

Kerncompetenties

Kerncompetenties binnen De Vierklaver.

Doelgericht
werken

Je communiceert regelmatig, op een gelijkwaardige manier,
over gemeenschappelijke doelen zodat die duidelijk zijn voor iedereen

Je maakt afspraken (inhoud, rollen, proces) i.f.v. gemeenschappelijke doelen

Je vraagt en geeft feedback in functie van een heldere richting

Je weet wanneer en waarom je
afwijkt van een afspraak en
communiceert dit

Humor

Je kan een probleem relativeren (van de andere en van jezelf)

Je kan een negatieve spiraal doorbreken en vooruit kijken

Je plaatst met humor een situatie/uitdaging in een ander perspectief

Respect voor
ieders eigenheid

Je ziet de belangen (& het tempo) van verschillende partners

Je communiceert de belangen van de verschillende partners op een verbindende manier

Je brengt de belangen van de verschillende partners in rekening bij het nemen van beslissingen

Je zorgt voor de ander en jezelf

Samen

Je helpt elkaar, denkt samen na, deelt ervaringen, geeft andere een duwtje

Je deelt een probleem en bent mee verantwoordelijk in het zoeken naar een oplossing

Je zoekt mee naar een positief (team/organisatie) resultaat

Je geeft de andere vertrouwen