Search
Medewerkers De Vierklaver personeelsfeest

Werken bij De Vierklaver

Ondersteunen van volwassenen (en hun context) met een verstandelijke beperking, dàt is waar wij in De Vierklaver voor gaan. Dat kan bij mensen thuis, in een huis op onze vestiging, in een dagcentrum of in een atelier in jouw dorp, enzovoort. Wat we doen en hoe we dat doen kan sterk uiteenlopen en hangt af van wat een cliënt wenst en nodig heeft, maar de ambitie waarmee we het doen is altijd gelijk: we ondersteunen cliënten als burgers in de maatschappij.

 

De Vierklaver wil daarbij een werkplek zijn waar medewerkers en ondernemende teams met goesting werken. Hoe een job er bij ons uitziet beschrijven we in functiekaarten en in vacatures. Maar medewerkers geven hun job ook zelf vorm: welke rollen liggen jou goed of hoe kan je je talenten nog beter inzetten, daar kijk je samen met jouw team naar.

Vacatures
Personeelsdienst

Begeleider Landegem

Je komt terecht in een enthousiaste groep waarbij je jezelf kan ontplooien.
Een mix van zorg en activiteiten bij een diverse doelgroep qua leeftijd, geslacht en aanpak.

Bekijk vacature
Vacatures
Personeelsdienst

Wooncoach – Adegem

Wil jij als wooncoach deel uitmaken van team de Binnenwereld? Een team van 6 cohousers, familie/context en reguliere diensten. Samenleven vanuit samenspraak waarbij de nadruk ligt op het bieden van psychosociale ondersteuning zowel individueel als in groep.

Bekijk vacature
Vacatures
Personeelsdienst

Begeleider Adegem

We zijn een team van 13 begeleiders en zorgkundigen en werken samen in 2 huizen met elk 9 bewoners. In huis 4 wonen vooral ouderen die wat meer fysieke zorg vragen. In huis 6 wonen volwassenen met een bijkomende gedragsproblematiek. Het werken in de 2 huizen is uitdagend en gevarieerd.

Bekijk vacature
Vacatures
Personeelsdienst

Begeleider Landegem

In huis 6/8 wonen 10 volwassenen met een beperking. Ze hebben uiteenlopende leeftijden en ondersteuningsnoden. De ondersteuning is zowel praktisch als licht zorggerelateerd. Zelfstandig kunnen werken is een must in dit huis, want je bent vaak alleen op dienst. Je werkt in een klein team met 5 medewerkers ondersteund door

Bekijk vacature
Vacatures
Personeelsdienst

Logistiek ondersteuner in woonhuizen 10&12 – Landegem

Bij De Vierklaver hechten we veel waarde aan inclusie. Daarom staat deze vacature open voor mensen die moeilijker hun plek vinden op de arbeidsmarkt. We moedigen nadrukkelijk sollicitanten aan die in aanmerking komen voor individueel maatwerk om zich kandidaat te stellen. We werken graag samen met onze partner Compaan.

Bekijk vacature
Vacatures
Personeelsdienst

Begeleider Adegem

In Huis 7/2 wonen 9 bewoners. Vijf bewoners zijn meervoudig beperkt en bijgevolg rolstoelgebruiker. Onder hen een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel. De andere bewoners hebben een verstandelijke beperking, waarvan 2 cliënten met een ASS. De begeleiding van deze doelgroep omvat een combinatie van specifieke zorgtaken en activiteitenbegeleiding in ateliers.

Bekijk vacature
Vacatures
Personeelsdienst

Begeleider Adegem

We zijn een team van 13 begeleiders en zorgkundigen en werken samen in 2 huizen met elk 9 bewoners. In huis 4 wonen vooral ouderen die wat meer fysieke zorg vragen. In huis 6 wonen volwassenen met een bijkomende gedragsproblematiek. Het werken in de 2 huizen is uitdagend en gevarieerd.

Bekijk vacature
Vacatures
Xandrina Deprez

Zorgkundige – Landegem

Samen met twee collega’s bied je zorgondersteuning in de verschillende woonhuizen op onze vestiging, je hebt hierdoor contact met veel verschillende bewoners en collega’s!

Bekijk vacature

Wil je graag op de hoogte blijven van de toekomstige vacatures?