Search
De groententuin van de Klaverhoeve

Werkburo

Het Werkburo begeleidt op een individuele en trajectmatige manier volwassenen met een arbeidshandicap naar (on)bezoldigde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt. Meer op www.werkburo.be

Collectief overleg gedeelde zorg

De Vierklaver is partner in het intersectorale overleg dat de ondersteuning voor personen met een beperking en bijkomende psychische kwetsbaarheid deelt.

Fiola

Fiola vzw staat voor expertise en ervaring in ambulante en mobiele ondersteuning aan baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. Meer op www.fiolavzw.be

Tabor

De Taborgroep is een netwerk van autonome sociale ondernemingen en scholen in West- en Oost-Vlaanderen. Deze organiseert diverse netwerkactiviteiten, ondersteunen de partners via consultancy, creëren en geven opleidingen en engageren ons in innovatieve projecten. Met zo’n 9000 medewerkers versterken de partners elkaar in het waardegericht ondernemen. Meer op www.taborgroep.be

Vlaams welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt organisaties in jeugdhulp, (preventieve) gezinsondersteuning, kinderopvang, ondersteuning personen met een handicap en centra ambulante revalidatie. Het Vlaams welzijnsverbond is zowel belangbehartiger en vertegenwoordiger van de organisaties in diverse domeinen. Met De Vierklaver nemen we deel aan de commissie werkgeverschap, sectoraal directiecomité en inclusie. Meer op www.vlaamswelzijnsverbond.be

Onder't perron

Buurtpunt Onder ’t Perron is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van vijf voorzieningen voor personen met een beperking uit Landegem (BuSO Ten Dries, Verburght, De Vierklaver) en Lievegem (De Triangel en Humival) en enkele zeer geëngageerde buren. De oude loketzaal van Landegem-station werd omgebouwd tot een volwaardig buurtpunt. Meer informatie: ondertperron.be

Inclusie academie

Biedt een forum voor iedereen die de inclusie van personen met een beperking in de Vlaamse samenleving wil stimuleren en versnellen. Samen met Hart voor Handicap-de Genereuzen, het Vlaams welzijnsverbond en Konekt vzw organiseert de Vierklaver momenten van debat en dialoog.

Netwerk/Zorgcircuit dubbeldiagnose Oost-Vlaanderen

De Vierklaver is lid van dit netwerk dat een zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen realiseert.

Meetjeslands Overlegplatform Personen met een beperking (MOPB)

De Vierklaver is lid van de stuurgroep van MOPB dat intersectoraal overleg/dialoog organiseert voor iedereen die de kwaliteit van leven van personen met een beperking ondersteunt of behartigt in de eerstelijnszones West- en Oost-Meetjesland.

Snoezelpad Nevele

De Vierklaver is samen met stad Deinze en Velt vzw, initiatiefnemer van het Snoezelpad langs de vaart in Nevele.