Search
Medewerkers De Vierklaver personeelsfeest

Werken bij De Vierklaver

Warm, betrokken en inclusief ondersteunen van volwassenen (en hun context) met een (verstandelijke) beperking, dàt is waar wij in De Vierklaver voor gaan. Dat kan bij hen thuis, in onze woningen, in een dagcentrum of in een atelier, enzovoort.

 

Wat we doen en hoe we dat doen kan sterk uiteenlopen en hangt af van wat de cliënt wenst en nodig heeft, maar de ambitie waarmee we het doen is altijd gelijk: we ondersteunen cliënten als burgers in de maatschappij.

 

De Vierklaver wil daarbij een inclusieve werkplek zijn waar medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en ondernemende teams met goesting werken.

VACATURES

Wat we doen en hoe we dat doen kan sterk uiteenlopen en hangt af van wat de cliënt wenst en nodig heeft, maar de ambitie waarmee we het doen is altijd gelijk: we ondersteunen cliënten als burgers in de maatschappij.

STAGES

De Vierklaver biedt heel wat stageplaatsen aan. Via deze manier leer je het werkveld en onze werking kennen. Verschillende stages zijn mogelijk. Wil je graag stage lopen, vul het formulier in en wij nemen contact met jou op.

VRIJWILLIGER

Voor onze organisatie zijn vrijwilligers van onschatbare waarde! Vrijwilligers vormen een betekenisvolle ondersteuning aanvullend op onze professionele werking. Wens je je éénmalig, regelmatig of op vaste tijdstippen te engageren?

Hanne aan het werken op de computer
chauffeur op de voorgrond met De Vierklaver Adegem op de achtergrond

Begeleidster Leen aan het woord…

In de zomer van 2008 begon ik met werken in De Vierklaver te Landegem. Na een aantal vervangingscontracten in huis 10-12 en in huis 2-4 kon ik blijven werken in huis 10-12. Intussen woon ik in Basel, maar ik werk zo graag met mijn collega’s en cliënten in De Vierklaver dat ik het niet erg vind om zo ver te rijden. 

 

Werken in De Vierklaver is elke dag anders. Je hebt de vrijheid en de mogelijkheid om veel zelf in te vullen, dit in samenspraak met de bewoners. Tijdens de namiddagen sta je vaak in de ateliers. Je eigen talenten worden daar ook mee ingezet: samen sporten, op uitstap,… Dit zorgt ook voor heel wat afwisseling.

 

Mijn leukste moment in De Vierklaver was toen ik meewerkte aan de toneelvoorstelling van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. We oefenden dan samen met de cliënten dansjes en zinnetjes. Een periode waar cliënten ons nog vaak aan herinneren, we zouden het weer eens moeten organiseren!