Groepsfoto Kadoe

Collectief overlegorgaan

In 1993 werden er wettelijke maatregelen getroffen om de rechtszekerheid en de inspraak van personen met een handicap en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers in de voorzieningen te realiseren: de zgn. inspraakbesluiten. Deze inspraakbesluiten verplichten alle voorzieningen voor personen met een handicap er onder meer toe om een ‘collectief overlegorgaan’ (voorheen gebruikersraad) op te richten.

 

In collectief overlegorgaan zetelen minstens drie gebruikers ( = bewoners of deelnemers) of hun vertegenwoordigers ( = familie, voogden, …)

 

  1. Het collectief overlegorgaan adviseert de organisatie.
  2. Wanneer de organisatie belangrijke wijzigingen wilt doorvoeren, kan dit pas na overleg met  het collectief overlegorgaan.
  3. Het collectief overlegorgaan komt minstens driemaal per jaar samen.

 

In het collectief overlegorgaan bespreken we veel thema’s: de begroting, het charter en protocol, … kortom elk onderwerp die het leven in en rond de Vierklaver beïnvloedt. 

Vragen?

Wilt u zich rechtstreeks tot de voorzitter of medevoorzitter richten?

Naam

Informatie

freya.mortier@de-vierklaver.be
0478 50 83 59

naam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Naam

Informatie

freya.mortier@de-vierklaver.be
0478 50 83 59

naam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.