Search

Collectief overlegorgaan

In 1993 werden er wettelijke maatregelen getroffen om de rechtszekerheid en de inspraak van personen met een handicap en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers in de voorzieningen te realiseren: de zgn. inspraakbesluiten. Deze inspraakbesluiten verplichten alle voorzieningen voor personen met een handicap er onder meer toe om een ‘collectief overlegorgaan’ (voorheen gebruikersraad) op te richten.

 

In collectief overlegorgaan zetelen minstens drie gebruikers ( = bewoners of deelnemers) of hun vertegenwoordigers ( = familie, voogden, …)

 

  1. Het collectief overlegorgaan adviseert de organisatie.
  2. Wanneer de organisatie belangrijke wijzigingen wilt doorvoeren, kan dit pas na overleg met  het collectief overlegorgaan.
  3. Het collectief overlegorgaan komt minstens driemaal per jaar samen.

 

In het collectief overlegorgaan bespreken we veel thema’s: de begroting, het charter en protocol, … kortom elk onderwerp die het leven in en rond de Vierklaver beïnvloedt. 

Vragen?

Wilt u zich rechtstreeks tot de voorzitter richten?

Carina Vanderhaeghen

Voorzitter collectief overlegorgaan

carina.vanderhaeghen@hotmail.be
0475 89 34 08

Carina Vanderhaeghen

Zus van Geert, die in huis 2 in Adegem woont.
Sinds jaar en dag bezig met de kwaliteit van leven, van de mens met een beperking. Het COO is zeer belangrijk om de cliënt een optimale zorg te kunnen bieden, vanuit de samenwerking cliënt, netwerk, organisatie.